Muutokset Energiatilillä


05.01.2021

Oulun Sähkönmyynti Oy ja Oomi Oy sulautuivat huhtikuussa 2020. Sähkönmyyntiasiakkaat siirtyivät Oomi Oy:n asiakkaiksi.

Muutoksen yhteydessä olemme eriyttäneet ja uudistaneet asiakastietojärjestelmiä, joka tuo muutoksia myös Energiatilin toimintaan.

Energiatili palvelee jatkossa Oulun Energian, Oulun Energia Siirto ja Jakelun, Raahen Energian, Rantakairan Sähkön, Tornion Energian ja Tenergian sähkönsiirto- ja kaukolämpöasiakkaita.


Palvelu tarjoaa sähkönsiirto- ja kaukolämpöasiakkaille:

  • kulutustiedot
  • sähköverkon ja kaukolämmön sopimustiedot
  • kaukolämpölaskut
  • siirtolaskut (mikäli sähkönmyyjä ei laskuta sähkön siirtoa ja myyntiä yhdellä laskulla)
  • vanhat laskut eivät näy palvelussa


Muuttoilmoitukset tehdään sähkönmyyjän asiakaspalveluun tai online-palveluun. Sähkönmyyntiin liittyvät sopimukset ja laskut löydät sähkönmyyjän online-palvelusta.