Muutokset Energiatilillä


14.12.2021

Oulun Sähkönmyynti Oy ja Oomi Oy sulautuivat huhtikuussa 2020. Sähkönmyyntiasiakkaat siirtyivät Oomi Oy:n asiakkaiksi.

Muutoksen yhteydessä olemme eriyttäneet ja uudistaneet asiakastietojärjestelmiä, joka tuo muutoksia myös Energiatilin toimintaan.

Energiatili palvelee jatkossa Oulun Energia Oy:n, Oulun Energia Sähköverkko Oy:n, Raahen Energia Oy:n, Rantakairan Sähkö Oy:n, Tornion Energia Oy:n ja Tervolan Energia ja Vesi Oy:n sähkönsiirto- ja kaukolämpöasiakkaita.


Palvelu tarjoaa sähkönsiirto- ja kaukolämpöasiakkaille:

  • kulutustiedot
  • sähköverkon ja kaukolämmön sopimustiedot
  • kaukolämpölaskut
  • siirtolaskut (mikäli sähkönmyyjä ei laskuta sähkön siirtoa ja myyntiä yhdellä laskulla)
  • vanhat laskut eivät näy palvelussa


Muuttoilmoitukset tehdään sähkönmyyjän asiakaspalveluun tai online-palveluun. Sähkönmyyntiin liittyvät sopimukset ja laskut löydät sähkönmyyjän online-palvelusta.